ssh

スポンサーリンク
ssh

パスワードを尋ねられないようにsshを設定

自分側で、 ssh-keygen パスワードを尋ねられたら、単にリターンキーを押す scp -p .ssh/id_rsa.pub ippitsu@ippitsu.sakura.ne.jp:.ssh/authorized_keys2 ...
スポンサーリンク